Joe Strummer (vovals)

Joe Strummer (vovals)

โจคือนักร้องนำของวง The Clash ที่ถือได้ว่าเป็น Leadder ของวง ในช่วงแรกของการตั้งวงนั้น หากไม่มีโจแล้วละก็วงคงไปไม่ได้ไกลภึงขนาดนี้ ในช่วงเวลาที่รุ่งโรจน์ที่สุดในเส้นทางนักร้องของโจนั้น แม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่เขานั้นก็ยังได้ รับรางวัลและได้รับการเสนอชื่อเข้า Rock and Roll Hall of Fame